لوله بازکنی وکیل آباد

در میان شهرهای بزرگ،مشهد به عنوان یکی از مهمترین مراکز مذهبی و گردشگری ایران، با جمعیت روزافزون و توسعه سریع شهری مواجه است.منطقه وکیل آباد در شهر مشهد واقع شده است. مشهد، پایتخت استان خراسان رضوی و یکی از شهرهای مهم ایران است. وکیل آباد یکی از مناطق مشهد است که در جنوب غربی این … ادامه خواندن لوله بازکنی وکیل آباد